Tự điền bi kí

Tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Tự điền bi kí
自田碑記
Kí hiệu: 17551
Thác bản bia sưu tầm ở nhà Nguyễn Toàn Vi Giang Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 123 cm, gồm 19 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 15 (1903).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Người thầy dạy Nguyên Hoành Giang là một kẻ sĩ ẩn dật tính tình đôn nhã, lập trí kiên trinh, học trò qua sự giáo dục của ông có nhiều người đỗ đạt, có người đã được đi du học. Nay các học trò cùng đóng góp ruộng để làm ruộng tự điền tưởng nhớ tới thầy đã dạy mình. Ghi vị trí ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)