Tự điền bi kí

Tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Tự điền bi kí
祀田碑記
Kí hiệu: 17853/17854/17855/17856
Thác bản bia xã An Trưởng huyện Thụy Nguyên phủ Thiệu Thiên 紹遷府瑞元縣安長總安長社, sưu tầm ở đình xã An Trưởng tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 39 x 64 cm, gồm 41 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 2 (1741).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan viên trong xã lập bia ghi việc: số là tiết phụ Nguyễn Thị Thái là vợ của Lê quí công đã tự xuất gia tài giao cho bản xã, gồm 200 quan tiền cổ và 3 mẫu ruộng tốt, bản xã lo việc cúng giỗ cho vợ chồng bà và tứ thân phụ mẫu. Ghi vị trí các thửa ruộng và ngày giỗ của các vị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)