Tư đức bi ký/Phẩm thức hằng cửu

Tư đức bi ký/Phẩm thức hằng cửu

Thông tin cơ bản

Tư đức bi ký/Phẩm thức hằng cửu
思德碑記/品式恒久
Kí hiệu: 7469/7470
Thác bản bia tổng Thanh Mai 青梅總, sưu tầm tại từ đường Lê Thái Bảo xã Mai Trai tổng Thanh Mai huyện Tiên Phong tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 130 cm, gồm 45 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 17 (1756).
Người viết: Nguyễn Duy Nghi 阮惟宜; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Sơ lược tiểu sử, sự nghiệp của Thái tử Thái phó Diên Quận công, Tiến sĩ khoa Giáp Tuất, Tham tụng Hộ bộ, Thượng thư, Đông các đại học sĩ nhập thị kinh diên Lê Anh Tuấn hiệu là Địch Hiên. Tiên sinh là người có tài giúp nước. Với quê hương làng Mai Trai, ông thường công đức giúp dân. Sau khi qua đời, vào năm Quý Hợi, dân làng tưởng nhớ công đức họp bàn định lệ hàng năm các xã trong tổng tiến hành một kỳ lễ tế ông. Các con ông là Tông Thành bá Lê Tông Thuật, Túc Thành hầu Lê Đoan Khải cùng gia tộc cung tiến 3 mẫu ruộng để dùng vào việc tế tự và 2 nén bạc để làm cỗ bàn. Việc đó duy trì đến nay đã quá 30 năm. Nay dân chúng đem các định lệ về nghi thức lễ hội, phân công giữa các xã và thứ tự chỗ ngồi trong lễ hội khắc vào bia để lưu truyền duy trì lâu dài.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)