Tự Đức Giáp Tuất niên tam nguyệt cát nhật

Tự Đức Giáp Tuất niên tam nguyệt cát nhật

Thông tin cơ bản

Tự Đức Giáp Tuất niên tam nguyệt cát nhật
嗣德甲戌年三月吉日
Kí hiệu: 17778/17779
Thác bản bia thôn Quảng Nạp xã An Hoạch tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣炤總安穫社廣納村, sưu tầm ở nhà Ngô Viết Chính Quảng Nạp Quảng Chiếu Đông Sơn Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 85 x 120 cm, gồm 43 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Tuất Tự Đức (1874).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Ngô Viết Chính là người luôn dốc lòng làm việc thiện. Đình sở, cầu đều do ông tu tập. Cho nên bản thôn hiệp bầu làm Hậu kị. Vợ chồng ông bà còn xuất 100 quan tiền và 7 mẫu 5 sào ruộng để bản thôn lo giỗ Hậu. Số tiền đó thôn nhận chia đều trên dưới, 6 mẫu ruộng cấp cho nhà binh, còn 1 mẫu 5 sào giữ làm giỗ Hậu. Hai bên đã có sẵn giao từ. Khi ông bà trăm tuổi, dân thôn lo việc thờ cúng, giỗ chạp.
Mặt 2 kê vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)