Tự Đức lục niên bát nguyệt cát nhật trùng tu miếu vũ bi

Tự Đức lục niên bát nguyệt cát nhật trùng tu miếu vũ bi

Thông tin cơ bản

Tự Đức lục niên bát nguyệt cát nhật trùng tu miếu vũ bi
嗣德六年八月吉日重修廟宇碑
Kí hiệu: 18503
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Sinh Dược tổng Lê Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 78 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Gia Long, Nguyễn Duy Thể người xã Điềm Xá có tâm phúc đã xuất gia tư xây dựng tu tạo đống vũ các hạng mục phía trong. Đến năm Minh Mệnh bản xã lại cùng với con trai ông tu tạo hậu cung. Sau đó lại xuất tiền công của 2 giáp cùng tài sản đóng góp của người trong thôn nên đầu xuân lại thay ngói mới cho đình. Khắc bia ghi tên những người tham gia công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)