Tự Đức Quý Mùi niên tạo

Tự Đức Quý Mùi niên tạo

Thông tin cơ bản

Tự Đức Quý Mùi niên tạo
嗣德癸未年造
Kí hiệu: 17397
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Động Linh tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 48 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mùi Tự Đức (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bài vị.
Tóm lược nội dung:
Bài vị của ông họ Nguyễn, húy Viết Hội, tự Công Hài, thụy Như Lễ, có công trừ bọn gian tham chiêm cứ ruộng đất của dân. Thọ 72 tuổi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)