Tự Đức Quý Mùi niên

Tự Đức Quý Mùi niên

Thông tin cơ bản

Tự Đức Quý Mùi niên
嗣德癸未年
Kí hiệu: 17399
Thác bản bia xã Động Linh tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng phủ Sơn Định 山定府安興縣河北總洞靈社, sưu tầm ở đình xã Động Linh tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 80 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mùi Tự Đức (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Động Linh xây dựng đình miếu, làm bằng gạch, khi khánh thành, ghi lại họ tên những người đóng góp tiền làm kỷ niệm. Trong số người đóng góp, có cựu Tri huyện Nguyễn Đức Diễn, cúng tiến 50 quan.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)