Tự Đức tam thập ngũ niên thập nhất nguyệt sư trí nhật tạo

Tự Đức tam thập ngũ niên thập nhất nguyệt sư trí nhật tạo

Thông tin cơ bản

Tự Đức tam thập ngũ niên thập nhất nguyệt sư trí nhật tạo
嗣德三十五年十一月師至日造
Kí hiệu: 19378
Thác bản bia xã Giới Tế huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府 安豐縣界際社, sưu tầm ở đình xã Giới Tế huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 75 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 35 (1882).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp dân xã Giới Tế sửa chữa đình, bà Ngô Thị Ất cúng 100 quan tiền để gửi giỗ cho chồng và bản thân bà. Dân xã nhận tiền, nhất trí bầu hai vợ chồng bà làm Hậu giáp. Bia ghi thể thức cúng giỗ, vị trí ruộng và ngày giỗ của hai người Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)