Từ đuờng bi ký

Từ đuờng bi ký

Thông tin cơ bản

Từ đuờng bi ký
祠堂碑記
Kí hiệu: 19516
Thác bản bia sưu tầm ở nhà thờ họ Trịnh xã Đỗ Xá tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 75 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 11 (1936).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại lai lịch dòng họ Trịnh, ông tổ vốn là họ Hoàng sống ở thôn Đỗ Xá, vì loạn lạc di cư đến xã Vân Động huyện Đông Triều. Để bảo toàn tính mệnh đã đổi thành họ Trịnh, tính đến nay đã được 7 đời. Ông Trịnh Đình Vị là chánh tổng làm cửu phẩm cùng Trịnh Đình Huân đứng ra xây dựng từ đường để làm chỗ thờ tổ tiên. Đồng thời tạc bia để lưu lại cho con cháu đời sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)