Từ đường điều lệ bi

Từ đường điều lệ bi

Thông tin cơ bản

Từ đường điều lệ bi
祠堂條例碑
Kí hiệu: 14532
Thác bản bia sưu tầm tại sinh từ xã Phú Đa tổng Tang Thác phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 180 cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã đặt ra các ruộng tự điền giao cho các tộc trưởng lo việc canh tác lấy tiền lo việc hương khói cúng lễ. Các tộc trưởng không được tự tiện bán các thửa ruộng này. Ghi số thước sào, vị trí các thửa tự điền, số tiền hoa lợi thu được và chi phí vào việc tế lễ. Ghi các điều lệ ở từ đường như lệ đặt ruộng cúng, lệ tu bổ từ đường, lệ giỗ chạp. Gồm 16 điều.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)