Từ đường vi dương

Từ đường vi dương

Thông tin cơ bản

Từ đường vi dương
祠堂圍楊
Kí hiệu: 3055/3056
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Xuân Lôi tổng Thượng Hộ huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 62 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Miên, vợ viên quan Cai huyện là Trần Hữu Luân, đã bỏ ra 400 quan tiền sử và cấp cho mỗi giáp 5 sào ruộng giá 20 quan cổ tiền để giúp dân. Vì thế, dân 4 giáp tôn bầu vợ chồng bà làm Hậu thần. Quy định lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)