Tu giảng đường bi/Vĩnh thế qui giám

Tu giảng đường bi/Vĩnh thế qui giám

Thông tin cơ bản

Tu giảng đường bi/Vĩnh thế qui giám
修講堂碑/永世龜鑑
Kí hiệu:19828/29
Thác bản bia sưu tầm tại Trường Xuân đường xã Mộ Trạch Thượng tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 56 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Đức thứ 1 (1672).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Khắc các bài thơ, bài châm về việc tu sửa giảng đường.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)