Tự hậu bi kí

Tự hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Tự hậu bi kí
寺后碑記
Kí hiệu: 1537
Thác bản bia thôn Xa La xã Trung Thanh Oai tổng Thượng Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣上青威總中青威社車羅村, sưu tầm tại chùa xã Xa La tổng Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 62 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chính Hòa thứ 6
Niên đại ước đoán: Thành Thái thứ 16 (1904)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nhân khi bản thôn tu sửa tòa tam quan và nhà thờ Hậu của chùa, bà Đỗ Thị Khải người trong thôn tìm đến trình bày rằng, cha mẹ bà không có con trai, có để lại tài sản 5 sào 8 thước ruộng chưa kịp đặt hậu mà giao cho em gái canh tác Bà đã trình quan nha môn xem xét, xử chia đôi số ruộng, 1 nửa cho người em lo hương hỏa và 1 nửa để bà gửi Hậu Nay bà xuất tiền 50 quan mua thêm 1 sào ruộng và 50 quan tiền giấy bút để xin gửi giỗ cho cha mẹ Ghi rõ thụy hiệu, ngày giỗ lễ vật cúng giỗ và vị trí, diện tích các thửa ruộng
Ghi chú: Ba chữ “Lê Chính Hòa” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo Thác bản trùng bản số 24160

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)