Tự Hậu thần bi ký/Nguyễn Quí Hậu thần

Tự Hậu thần bi ký/Nguyễn Quí Hậu thần

Thông tin cơ bản

Tự Hậu thần bi ký/Nguyễn Quí Hậu thần
祀後神碑記/阮貴候神
Kí hiệu: 9762/9763
Thác bản bia thôn Viên xã Viên Quận huyện Phù Khang phủ Tam Đới đạo Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西道三帶府扶康縣圓郡社圓村, sưu tầm ở đình thôn Ninh Viên xã Trị Quận tổng Phù Lão huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 61 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 3 (1682).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Từ người bản thôn, đã cúng cho thôn 140 quan tiền và 1 thửa ruộng. Hương lão, dân thôn tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi lệ kính biếu vào các tiết lễ khi còn sống và lệ cúng giỗ vào các ngày kị hàng năm. Có bài tán và bài minh 8 câu ca ngợi công đức của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)