Tự hiệu bi ký

Tự hiệu bi ký

Thông tin cơ bản

Tự hiệu bi ký
祀號碑記
Kí hiệu: 4881/4893
Thác bản bia xã Thời Ung huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng 下洪府永賴縣 時雍社, sưu tầm tại đình xã Hòa Ung tổng Bất Bế huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 63 x 125 cm và 62 x 116 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 25 (1764).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hai xã Thời Ung và Chu Lũng tiến hành quy hoạch ổn định dân cư. Năm Đinh Mão (1747) đào hào đắp lũy, năm Quý Dậu (1753) đào mương để phục vụ nông nghiệp, đến năm Mậu Dần (1758) góp ruộng sửa sang đình miếu. Nay quan viên 2 xã tiến hành đo đạc, phần rào lũy bao quanh đã làm được 99 trượng, đào mương được 581 trượng, khu miếu chu vi 61 trượng 6 thước. Tất cả đều thuộc về của công. Trong quá trình đó dân hai xã đã đóng góp công sức, tiền của và ruộng đất vào việc chung. Tổng cộng số tiền đóng góp là 1010 quan tiền sử, số người đã cúng hiến ruộng cho việc đào đắp mương lũy là 148 vị. Để biểu dương công đức, 2 xã dựng bia khắc tên họ những người đóng góp tiền và ruộng vào việc chung và đặt lệ thờ phụng mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)