Từ Hiếu tự bi ký

Từ Hiếu tự bi ký

Thông tin cơ bản

Từ Hiếu tự bi ký
慈孝寺碑記
Kí hiệu: 13431
Thác bản bia xã Dương Xuân huyện Hương Thủy phủ Thừa Thiên 丞天府香水縣陽春社, sưu tầm ở chùa Từ Hiếu xã Dương Xuân tổng Cư Chính huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên.
Thác bản bia 1 mặt, khổ 78 x 152cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 2 (1849).
Người soạn: Nguyễn Đăng Giai 阮登偕; chức vị: Hình bộ Thượng thư Hiệp biện Đại học sĩ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại quá trình xây dựng chùa Từ Hiếu, chùa do nhà sư Định Thiền họ Nguyễn xây dựng. Ông mất năm Đinh Mùi các học trò đã xây tháp dựng xá lị tại nơi am Cả. Năm Mậu Tuất các đệ tử tại gia đã tiến cúng tiền bạc để xây dựng chùa gồm Lạc thiện đường bên trái, Ái nhật đường bên phải dựng bia, xây gác chuông tăng phòng đều xây bằng gạch lợp ngói. Bên trong tạc tượng Phật tam thế, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, đúc chuông, cúng ruộng làm ruộng tam bảo v.v… Nay công việc hoàn tất bèn dựng bia ghi lại việc này để biểu dương công đức lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)