Tư hội bi kí

Tư hội bi kí

Thông tin cơ bản

Tư hội bi kí
斯會碑記
Kí hiệu: 18576/18577/18578/18579
Thác bản bia thôn Phong Cốc xã Phong Lưu huyện Yên Hưng phủ Hải Đông 海東府安興縣豐留社風穀村, sưu tầm ở văn chỉ xã Phong Cốc tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 22 x 86 cm; 55 x 100 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 8 (1827).
Người soạn: Vũ Đức Nguyên 武德元; chức vị: chức Cựu câu.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các vị tư văn, Hương trưởng, đội trưởng v.v… cùng mọi người lập bia. Nhân việc trùng tu lục đại khoa danh và các vị chức tước lập thành bia mới. Nay tưởng chú tính danh của các vị đỗ đạt, chức tước trên bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)