Tự kị bi kí

Tự kị bi kí

Thông tin cơ bản

Tự kị bi kí
寺忌碑記
Kí hiệu: 19793
Thác bản bia xã Hoạch Trạch tổng Bình An huyện Năng An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương 海陽省平江府能安縣平安總穫澤社, sưu tầm tại chùa xã Hoạch Trạch tổng Bình An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 29 x 52 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 11 (1899).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bia ghi về việc lập đơn bầu cho 3 người được gửi giỗ hậu tại chùa: Số là, bản xã tu sửa đình vũ chi phí tốn kém, có ông Lê Phú Hiên quản giám môn sinh ở trường công đã nguyện xuất 140 quan duyên tiền, bản xã nhận lấy chi tiêu công, nhân đó đặt bầu 1 vị Hậu chùa là người thầy của trường đó, phối hưởng 1 vị, còn 2 mẫu ruộng vào năm Quí Mão bản xã đã đổi lấy 70 đồng để sung vào việc tu sửa. Vào năm Tân Sửu dân tu sửa hậu cung, có bà Nguyễn Thị Mai đã xuất 30 quan để trợ giúp việc công, dân thuận tình cho bà được phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)