Từ Liêm huyện trùng tu từ vũ bi kí/Từ Liêm huyện hội tài bi

Từ Liêm huyện trùng tu từ vũ bi kí/Từ Liêm huyện hội tài bi

Thông tin cơ bản

Từ Liêm huyện trùng tu từ vũ bi kí/Từ Liêm huyện hội tài bi
慈廉縣重修祠宇碑記/慈廉縣會財碑
Kí hiệu: 786/787
Thác bản bia huyện Từ Liêm 慈廉縣, sưu tầm tại văn chỉ huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 88 x 115 cm, gồm 53 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 4 (1851)
Người soạn 1: Đỗ Cao Mại 杜高邁; chức vị: Phủ doãn phủ Thừa Thiên
Người soạn 2: Phạm Gia Chuyên 范嘉專; chức vị: Thị giảng học sĩ
Người khắc soạn 3: Hoàng Bình 黃坪; chức vị: Đốc học Thanh Hóa
Người soạn 4: Phạm Quang Nguyên 范光元; chức vị: Đốc học Hà Tĩnh
Người soạn 5: Phạm Gia Lâm 范嘉琳; chức vị: Lễ bộ Lang trung
Người soạn 6: Dương Công Bình 楊公平; học vị: Phó bảng khoa Đinh Mùi
Người soạn 7: Phan Huy Chân 潘輝真; học vị: Cử nhân khoa Tân Mão
Người soạn 8: Nguyễn Phan Châu 阮潘珠; học vị: Cử nhân khoa Nhâm Dần
Người nhuận sắc 1: Trần Vĩ 陳瑋; chức vị: Đốc học Hà Nội
Người nhuận sắc 2: Nguyễn Bá Đôn 阮伯惇; chức vị: Nguyên tri phủ Điện Bàn
Người nhuận sắc 3: Hoàng Tương Hiệp 黃相協; chức vị: Án sát Lạng Sơn
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bản huyện đã có văn chỉ từ rất lâu, nhưng địa điểm cũ không thể khảo cứu ra được Đến thời Chính Hòa, Thám hoa Nguyễn Công (Quý Đức) mới dựng tại xã Phú Mỹ gồm 2 dãy trong ngoài, mỗi dãy 3 gian gần đường nên rất dễ dàng thuận tiện cho hội họp Đến năm Đinh Mùi vì binh hỏa nên bị hư hại hết Năm Tân Sửu đời Thiệu Trị (1841), quan Phủ doãn Kinh sư Đỗ Cao Mại đứng ra tổ chức hội viên đóng góp xây dựng lại văn chỉ, vẫn 2 dãy trong ngoài như xưa nhưng quy mô khang trang hơn, với xà gỗ tốt, trụ gạch, mái ngói, tường gạch bao quanh Tháng 10 hoàn thành, kêu gọi các vị thân hào cúng ruộng tự điền, dựng bia ghi điều lệ cúng tế và tên họ, chức tước, số tiền đóng góp của mỗi người

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)