Tu phúc Hồ Sơn tự bi kí

Tu phúc Hồ Sơn tự bi kí

Thông tin cơ bản

Tu phúc Hồ Sơn tự bi kí
修福湖山寺碑記
Kí hiệu: 8878
Thác bản bia xã Hộ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣户舍社, sưu tầm tại chùa Hồ Sơn xã An Xá Tây tổng An Ninh huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 77 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 270 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Đức Long thứ 3 (1631).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Hiển hiệu là Từ An, ông Trần Bá Lộc tự là Chân Đức và các tín chủ góp của tu sửa tiền đường, hậu đường, lợp ngói hành lang và tô tượng Phật chùa Hồ Sơn. Bia ghi họ và tên các tín chủ và số tiền đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)