Tự Sơn từ bi

Tự Sơn từ bi

Thông tin cơ bản

Tự Sơn từ bi
寺山祠碑
Kí hiệu: 17374/17375
Thác bản bia sưu tầm ở xã La Khê tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 96 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Sửu Tự Đức thứ 20 (1877).
Người soạn: Hồ Tử Tấn 湖子晉; chức vị: tuần phủ Quảng Yên.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hai vị tuần phủ Quảng Yên Hồ Tử Tấn và Kinh lịch đại thần Lê Thúc Tung cùng xuất tiền lương bổng dựng ngôi đền thờ hai vị trung liệt là Hiệp thống Trương công và Tán ký Văn công (không rõ tên) cùng tuẫn tiết ngày 26 tháng 6 năm Tự Đức thứ 17 (1864). Hai ông còn sắm các đồ thờ, đúc chuông, mua ruộng dùng vào việc cúng tế. Ghi hai bài thơ xướng họa của 2 ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)