Tự sự Hậu thần bi văn/Tự sự điền lập khoán văn

Tự sự Hậu thần bi văn/Tự sự điền lập khoán văn

Thông tin cơ bản

Tự sự Hậu thần bi văn/Tự sự điền lập khoán văn
祀事後神碑文/祀事田立券文
Kí hiệu: 9863/9864
Thác bản bia xã Quang Biểu huyện Yên Việt phủ Bắc Hà 北河府安越縣光表社, sưu tầm ở từ đường Nguyễn Tướng công, xã Quang Biểu tổng Quang Biểu huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 97 x 142 cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 1 (1680).
Người soạn: Ngô Tuấn Mậu 吳俊茂; chức vị: Lang trung ty Thanh Lại.
Người viết: Nguyễn Phúc Lưu 阮福王留 .
Người khắc: Nguyễn Quang Bật 阮光弼 .
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan Thị nội Giám ty Lễ giám kiêm Thái giám Liễn Cơ hầu Nguyễn Tuấn Nghĩa tự là Phúc Dụ người bản xã, sống nhân hậu và đức hạnh. Ông đã cúng cho xã 433 quan tiền mua gỗ lim dựng đình và lợp ngói. Sau đó ông mua cho xã 1 sào đất trị giá 37 quan để làm nền miếu và 1 sào ao, lại cúng 1 mẫu ruộng làm tế điền và 100 quan tiền để lo việc tế lễ ở đình. Các vị quan viên, hương lão trong xã cảm phục, tôn bầu vợ chồng ông và cả bố mẹ ông làm Hậu thần, hưởng cúng giỗ theo quy định. Có ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ kính biếu, lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)