Tự sự kí

Tự sự kí

Thông tin cơ bản

Tự sự kí
祀事記
Kí hiệu: 1844
Thác bản bia thôn Cầu Trì xã Thượng Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣上青威社梂池村, sưu tầm tại chùa xã Hà Trì huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 66 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 3 (1678)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão thôn Cầu Trì đồng lòng bầu bà Lương Thị Thành làm Hậu phật, vì bà đã cúng cho thôn 10 quan tiền và một mẫu ruộng Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)