Tự sự Nguyễn gia bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Nhị thôn tự sự khoán văn/Tế điền toại phân xứ sở

Tự sự Nguyễn gia bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Nhị thôn tự sự khoán văn/Tế điền toại phân xứ sở

Thông tin cơ bản

Tự sự Nguyễn gia bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Nhị thôn tự sự khoán văn/Tế điền toại phân xứ sở /祀事阮家碑記/祭物宜節事例/二村祀事券文/祭田遂分處所
Kí hiệu: 19085/19086/19087/19088
Thác bản bia xã Oanh Cốc huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên 紹天府雷陽縣鶯谷社, sưu tầm ở chùa xã Oanh Cốc Đông phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 90 x 120 cm, gồm 76 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 2 (1677).
Người soạn: Trần Thế Vinh 陳世榮; học vị và khoa thi: Hội nguyên, Tiến sĩ khoa Canh Tuất (1670); chức vị: Thị nội tán, Hải Dương đạo giám sát ngự sử.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Nguyễn, húy Phách (?) người bản ấp là người đức độ, thường giúp đỡ mọi người, lại cấp ruộng để dân cày cấy. Dân ấp nhớ ơn ông, nhận hàng năm cúng giỗ. Bia ghi khoán ước về việc cúng giỗ và vị trú ruộng cúng để lưu truyền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)