Tu tạo Bạch Vân tự bi/Công đức

Tu tạo Bạch Vân tự bi/Công đức

Thông tin cơ bản

Tu tạo Bạch Vân tự bi/Công đức
修造白雲寺碑/功德
Kí hiệu: 5842/5843
Thác bản bia xã Duyện Dương huyện Lang Tài phủ Thuận An 順安府良才縣兗陽社, sưu tầm tại chùa Bạch Vân xã Duyện Dương tổng Tỳ Bà huyện Lương Tài phủ Thuận An tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 84 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 4 (1638).
Người soạn và viết: Nguyễn Huệ Nguyên 阮惠源; quê quán: xã Mão Điền; nhà sư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Năm Đinh Tỵ nhà sư trụ trì chùa Bạch Vân là Tỳ khưu ni Trần Thị Ngọc thấy chùa hư hỏng đã bỏ tiền sửa chữa thượng điện, xây dựng nhà thiêu hương, tam quan, tường, trồng cây quanh chùa, tạc tượng. Đến năm Bính Tý, nhà sư lại cho tu sửa chùa lần nữa, đồng thời mua 1 sào 10 thước ruộng tam bảo cho nhà chùa. Có ghi tên những người cúng tiền từ 6 mạch đến 3 quan và bài minh 20 câu, 4 chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)