Tu tạo/Bảo Hoa/Đường tự/Hương đài

Tu tạo/Bảo Hoa/Đường tự/Hương đài

Thông tin cơ bản

Tu tạo/Bảo Hoa/Đường tự/Hương đài
修造/寶華/堂寺/香臺
Kí hiệu: 14143/14144/14145/14146
Thác bản cột hương xã Đan Dương Hạ huyện Bạch Hạc phủ Tam Đái 三帶府白鶴縣丹陽下社, sưu tầm tại chùa Bảo Hoa xã Bàn Mạch Hạ tổng Đồng Phúc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 25 x 107 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người soạn: Trần Nhân Thứ 陳仁恕; quê quán: xã Đan Dương Hạ; học vị: Giám sinh.
Người khắc: Lê Văn Lí 黎文里, Lê Văn Thiên 黎文千; quê quán: xã An Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc dựng cây hương chùa Bảo Hoa. Hưng công hội chủ là các vị trong xã Đan Dương hạ, gồm ông Lê Đức Dụng tự Phúc Nghiêm và vợ là Ngô Thị Thốn, ông Lê Đỗ Bảng tự Phúc Độ, ông Trần Chính Thiện tự Phúc Thiện. Ghi họ và tên những người công đức tham gia dựng cây hương, bao gồm dân trong xã và các vùng phụ cận như ông Nguyễn Hữu Vi, ông Trần Văn Ứng, ông Đỗ Văn Thi, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)