Tu tạo Cổ Pháp tự bi/Tín thí

Tu tạo Cổ Pháp tự bi/Tín thí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Cổ Pháp tự bi/Tín thí
修造古法寺碑/信施
Kí hiệu: 7590/7591
Thác bản bia huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣, sưu tầm tại chùa Cổ Pháp xã Dụ Nghĩa tổng Vụ Nông huyện An Dương tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 94 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người soạn: Đào Chính Đăng 陶正登; học vị: Giám sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức các vị hưng công hội chủ, tín vãi tín thí huyện Giáp Sơn xây dựng hậu đường, hành lang, tô tượng Phật… chùa Cổ Pháp. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)