Tu tạo Đại Bi tự bi minh

Tu tạo Đại Bi tự bi minh

Thông tin cơ bản

Tu tạo Đại Bi tự bi minh
修造大悲寺碑銘
Kí hiệu: 1788
Thác bản bia thôn Mậu Lương xã Trung Thanh Oai huyện Thanh Oai 青威縣中青威社茂良村, sưu tầm tại chùa xã Mậu Lương huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 152 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Dương Hòa thứ 6 (1640)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Thơ văn
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Đại Bi là một danh lam đã có từ lâu đời, nhưng trải qua mưa gió bị hư hỏng Nay Chánh đại hòa thượng Nguyễn Pháp Tín đứng ra khởi xướng trùng tu, lại có Mỹ quận công phu nhân Ngô Thị Ngọc Đình bỏ tiền của để sửa chữa chùa, làm tượng Phật, mua ruộng để làm ruộng hương hỏa cho chùa Dân nhớ ơn, tô tượng bà để thờ, đồng thời lập bia lưu truyền công đức Có bài minh

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)