Tu tạo đình bi kí di truyền vạn đại

Tu tạo đình bi kí di truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Tu tạo đình bi kí di truyền vạn đại
修造亭碑記貽傳萬代
Kí hiệu: 8651/8652
Thác bản bia xã Phú Ích huyện Nam Xương phủ Lị Nhân 莅仁府南昌縣富益社, sưu tầm tại xã Phú Ích tổng Vũ Điện huyện Nam Xương phủ Lí Nhân tỉnh Hà Nam.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 121 cm, gồm 48 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Lợi , Bang , Tân .
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 4 (1661).
Người soạn: Phạm Công Vinh 范公榮; chức vị: Thập lý hầu.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Mùa thu năm Tân Sửu (1661), hai xã Phú Ích và Thọ An trùng tu đình miếu, xây thềm đá. Nay công việc hoàn thành dựng bia ghi họ và tên những người tham gia đóng góp vào việc trùng tu đình miếu. Có bài tán 14 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)