Tu tạo Đồng Ngọ Châm kiều

Tu tạo Đồng Ngọ Châm kiều

Thông tin cơ bản

Tu tạo Đồng Ngọ Châm kiều
修造同午針橋
Kí hiệu:12453/12454/12455
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Quả Báo xã Đồng Ngọ phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 54 x 104cm và 22 x 104cm, gồm 58 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các quan viên hương lão, các thiện nam tín nữ các huyện Thanh Lâm, Chí Linh, Thanh Hà, Tiên Minh, Đường An, Đường Hòa, Tứ Kì thuộc các phủ Nam Sách, Thượng Hồng, Hạ Hồng đã phát tâm công đức tiến cúng tiền bạc xây dựng cầu Châm. Từ nay khách bộ hành qua lại được dễ dàng thuận tiện như đi trên đạo lộ, không còn cảnh vất vả phải lội qua sông, không còn nỗi lo phải đi đò đi thuyền, thật là việc làm công đức đáng lưu truyền vạn đời. Ghi họ và tên các hưng công hội chủ, họ và tên những người có công đức đã tín thí tiền bạc để xây cầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)