Tu tạo Hào Xá kiều bi kí/ Công đức

Tu tạo Hào Xá kiều bi kí/ Công đức

Thông tin cơ bản

Tu tạo Hào Xá kiều bi kí/ Công đức
修造豪舍橋碑記/功德
Kí hiệu: 11439/11440
Thác bản bia xã Hào Xá huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣豪舍社, sưu tầm tại chùa Bạch Hào xã Hào Xá tổng Bình Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 128cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Người soạn: họ Phi 屝, tự Thuần Phu 純夫.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Cầu bắc qua sông là để ngựa xe và khách bộ hành qua lại được dễ dàng thuận tiện, cho nên cần luôn được tu sửa. Vào năm Ất Tị (1725), các sãi vãi, các thiện nam, tín nữ, hưng công, hội chủ của các xã Hào Xá, Lại Xá, Di Khê, Hương Đại, Hạ Vĩ, Bá Hoàng huyện Thanh Hà đã tín thí tiền bạc để tu bổ cầu Hào Xá. Ghi họ và tên các hưng công, hội chủ, những người quyên góp tiền của để xây dựng lại cầu Hào Xá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)