Tu tạo Hào Xá kiều bi

Tu tạo Hào Xá kiều bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo Hào Xá kiều bi
修造豪舍橋碑
Kí hiệu: 11445 Thác bản bia xã Hào Xá huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣豪舍社, sưu tầm tại chùa Bạch Hào xã Hào Xá tổng Bình Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 130cm, gồm 27 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710).
Người soạn: họ Phi 屝; học vị: Hiệu sinh.
Người viết: Nguyễn Vinh Noãn 阮榮暖; chức vị: Xã sử.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Làm cầu để giúp khách bộ hành và ngựa xe qua sông được dễ dàng. Ngày xưa đã bắc cầu Hào Xá để lại công đức cho đời sau, nhưng cầu không thể không thường xuyên tu sửa. Nay các sãi vãi, thiện nam, tín nữ của bản xã đã tín thí tiền bạc thuê thợ mua vật liệu tu bổ lại cầu, để cầu thành đạo lộ. Việc làm này là noi theo lẽ trời, thuận nhân tâm hợp thời thế thật đáng ca tụng. Ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ, những người có công đức vào việc tu sủa cầu Hào Xá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)