Tu tạo Hậu thần bi minh tự

Tu tạo Hậu thần bi minh tự

Thông tin cơ bản

Tu tạo Hậu thần bi minh tự
修造後神碑銘敘
Kí hiệu: 3212
Thác bản bia xã Cổ Xá huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng đạo Sơn Nam 山南道先興府神溪縣古舍社, sưu tầm tại đình xã Cổ Xá tổng Cổ Cốc huyện Thần Khê tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 75 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Thành .
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 3 (1737).
Người soạn: họ Phạm 范; học vị: Mậu Tuất khoa Sĩ vọng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Lưu Thơm người xã Cổ Xá huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng đạo Sơn Nam, là người hào hiệp luôn giúp đỡ dân làng. Nay ông cúng cho làng 100 quan tiền sử và 6 sào ruộng để chi dùng việc công. Dân làng tôn bầu ông làm Hậu thần, định lệ cúng giỗ theo nghi thức. Có bài minh 22 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)