Tu tạo Hoa Liên tự hương tích am bi kí

Tu tạo Hoa Liên tự hương tích am bi kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Hoa Liên tự hương tích am bi kí
修造花 蓮寺香跡庵碑記
Kí hiệu: 10644
Thác bản bia xã Bách Hoa huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣柏華社, sưu tầm tại chùa Hoa Tân xã Bách Phương tổng An Luận huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 60cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 240 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Hoàng Định thứ 18 (1618).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên các đại sĩ, tín thí, những người có công trong việc tu tạo am Hương Tích chùa Hoa Tân và tô tượng chùa Hoa Tân. Như đại sĩ hiệu Đạo Thực, tín thí Bùi Nhân Chất, ông Hoàng Đề Danh, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)