Tu tạo kiều quán kí bi/Hoàn hảo viên thành công đức

Tu tạo kiều quán kí bi/Hoàn hảo viên thành công đức

Thông tin cơ bản

Tu tạo kiều quán kí bi/Hoàn hảo viên thành công đức
修造橋館記碑/完好圓成功德
Kí hiệu: 13660/13661
Thác bản bia sưu tầm ở cầu đá xã Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 98cm, gồm 42 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 15 (1694).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; chức vị: Hương trùm, thi đỗ Tứ trường khoa Quý Sửu.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Mặt trước mờ rất khó đọc. Mặt sau ghi họ và tên những người trong xã đóng góp tiền của xây lại cầu quán ở địa phương, như: ông Nguyễn Thế Nho, ông Nguyễn Văn Đạt, ông Bùi Duy Năng, ông Phí Đắc Phú, ông Nghiêm Đăng Khôi, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)