Tu tạo Liễu Khê tự bi kí/Tín thí

Tu tạo Liễu Khê tự bi kí/Tín thí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Liễu Khê tự bi kí/Tín thí
修造柳溪寺碑記/信施
Kí hiệu: 6062/6063
Thác bản bia thôn Lai Nguyễn xã Hoàng Kinh huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách đạo Hải Dương nước Đại Việt 大越國海陽道南策府青林縣黃涇社來阮村, sưu tầm tại chùa Liễu Khê thôn Lai Nguyễn xã Hoàng Kinh huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 83 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 3 (1621).
Người khắc: Vương Xưởng 王敞; quê quán: xã Hồng Lục.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Đoàn Duy Năng cùng các em đã nhiều lần xuất tiền của cùng các thiện tín làm nhiều việc thiện cho chùa Liễu Khê. Năm Nhâm Tí (1612) tạc các pho tượng Tam thế, tượng Thánh, Thổ địa, Long thần. Năm Quí Sửu bán 3 sào ruộng, lấy tiền tu sửa thượng điện, thiêu hương, năm Ất Mão (1615) khắc in kinh Kim cương, Thọ sinh. Nay dựng bia ghi công đức những người tham gia đóng góp. Có bài minh ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)