Tu tạo Linh Quang tự bi/Hưng công tín thí bi kí

Tu tạo Linh Quang tự bi/Hưng công tín thí bi kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Linh Quang tự bi/Hưng công tín thí bi kí
修造靈光寺碑/興功信施碑記
Kí hiệu: 19854/55
Thác bản bia hai thôn Trong Ngoài xã Mộ Trạch huyện Đường Anh phủ Thượng Hồng上洪府唐安縣墓澤社中外二村, sưu tầm tại chùa Linh Quang, hai thôn Trong Ngoài xã Mộ Trạch tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 85 x 140 cm, gồm 64 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Trị thứ 4 (1666).
Người soạn: Vũ Duy Đoán 武惟斷; học vị: Đồng Tiến sĩ xuất thân; chức vị: Thị nội tán, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Hàn lâm viện Hiệu thảo, tước Đường Xuyên tử.
Người viết: Vũ Luân 武倫; học vị: Thí trúng Thư toán; chức vị: Đề lại thừa ti xứ Hưng Hóa.
Chủ đề:
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Quang vốn được xây dựng từ triều trước, do hai ông họ Lê và họ Nguyễn cùng với ông Tổng trưởng, cho đến khi Thiền sư đại sĩ Vũ Đàm lại trùng tu lại, trải qua thời gian binh hỏa đến nay sư trụ trì là Vũ Danh Thuần hiệu Đạo Thái, kế nối y bát của tổ phụ truyền lại, đã khởi phát lòng Bồ Đề, hưng công trùng tu cả bên trong bên ngoài gồm 13 nơi, nay công việc đã hoàn thành, khắc bia ghi lại công đức để lưu truyền. Có bài minh gồm 24 câu, kèm danh sách người tham gia hưng công, tín thí tham gia xây dựng.
Ghi chú:
Mặt sau bia chữ nhỏ và mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)