Tu tạo mộc kiều bi ký

Tu tạo mộc kiều bi ký

Thông tin cơ bản

Tu tạo mộc kiều bi ký
修造木橋碑記
Kí hiệu: 15343/15344
Thác bản bia thôn Yên Lão xã Sơn Lôi huyện Bình Tuyền phủ Phú Bình 富平府平泉縣山雷社安老村, sưu tầm ở cầu thôn Yên Lão xã Sơn Lôi tổng Sơn Lôi huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 96 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn có cây cầu bắc qua sông, trải qua năm tháng cầu đã bị hư hỏng. Nay các vị quan viên, thiện nam tín nữ trong thôn Yên Lão xã Sơn Lôi huyện Bình Tuyền hiệp cùng chư vị thập phương, người ít kẻ nhiều, đóng góp tiền của xây dựng chiếc cầu gỗ giúp cho việc đi lại được thuận tiện. Công việc hoàn tất bèn dựng bia, ghi lại họ và tên các vị hưng công hội chủ, chư vị công đức tiến cúng tiền bạc xây lại cầu.
Ghi chú: Trong bia có chữ “Tuyền” là tên huyện bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)