Tu tạo Phật tượng bi ký

Tu tạo Phật tượng bi ký

Thông tin cơ bản

Tu tạo Phật tượng bi ký
修造佛像碑記
Kí hiệu: 7151
Thác bản bia xã Quang Biểu huyện Yên Việt phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc nước Đại Việt 大越國景北道北河府安越縣光表社, sưu tầm tại chùa xã Quang Biểu huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 55 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 14 (1693).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư Nguyễn Đức Tiến người xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn cùng vãi Nguyễn Thị Tam và một số người trong đạo tràng thấy chùa An Thổ là chốn danh lam cổ tự bèn xuất tiền tạc 10 pho tượng Phật, lập bia ghi lại công việc đó. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)