Tu tạo Sùng Ân tự bi ký

Tu tạo Sùng Ân tự bi ký

Thông tin cơ bản

Tu tạo Sùng Ân tự bi ký
修造崇殷寺碑記
Kí hiệu: 19419/19420
Thác bản bia xã Hồi Lan huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府 安豐縣回蘭社, sưu tầm ở chùa Sùng Ân xã Hồi Quan huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 100 cm, gồm 50 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Mùi Vĩnh Trị (1679).
Người soạn: Nguyễn Đức Quyền 阮德, Cao Đức Toàn 高德全; quê quán: xã Phù Long Tiên Sơn.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu sửa chùa Sùng Ân: Xây tường xung quanh, sửa gác chuông, thượng điện, tiền đường… kinh phí khá nhiều. Một số người có công đóng góp tiền của công sức, nay ghi họ tên để lưu truyền. Hưng công: Tiền xã chính Dương Đình Triều tự Pháp Triêm hiệu Đạo Thành; Nguyễn Nhân Hợp tự Pháp Huệ hiệu An Tiến và các con Nguyễn Nhân Hữu, Nguyễn Thị Viên, Nguyễn Thị Cánh v.v… Có bài minh 4 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)