Tu tạo Sùng Quang tự/Sùng Ân kế hậu bi

Tu tạo Sùng Quang tự/Sùng Ân kế hậu bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo Sùng Quang tự/Sùng Ân kế hậu bi
修造崇光寺/崇恩繼後碑
Kí hiệu: 7865/7866
Thác bản bia thôn Thượng, xã Đông Cứu, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín.常信府上福縣東究社上村, sưu tầm tại chùa xã Đông Cứu, tổng Đông Cứu, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 94 cm, gồm 42 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 5 (1662).
Người soạn: Vũ Văn Khoa 武文科, đạo hiệu: Huyền Cơ; học vị: Sinh đồ.
Người khảo: Phạm Tiến Vinh 范進榮; chức vị: Giám sinh Quốc
Tử Giám.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Sùng Quang là một danh lam cổ tích, hiện vẫn còn lại tấm bia cổ ngày xưa. Trải lâu ngày chùa đã đổ nát. Nay bản xã hưng công tu tạo thượng điện, tô Phật tượng… chùa trở nên quy mô đẹp đẽ. Nhân đó trùng khắc lại tấm bia. Mặt thứ 2 chính là tấm bia cổ được nhắc đến ở văn bia mặt thứ nhất, có dòng niên đại đề năm Nhâm Dần (?) ghi các xứ ruộng Tam bảo của chùa và danh sách công đức trong đó có nêu một sự việc vào năm Mậu Dần hiệu Diên Ninh thứ 5 (1458).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)