Tu tạo Tam bảo thị bi/Cổ tích Khánh Sơn tự kí

Tu tạo Tam bảo thị bi/Cổ tích Khánh Sơn tự kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Tam bảo thị bi/Cổ tích Khánh Sơn tự kí
修造三寶市碑/古跡慶山寺記.
Kí hiệu: 2603/2604
Thác bản bia thôn Tổ xã Uy Nỗ Thượng huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣威弩上社祖村, sưu tầm tại chợ Tó xã Uy Nỗ tổng Uy Nỗ huyện Đông Anh tỉnh Vĩnh Phúc.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trừ .
Niên đại: Khánh Đức thứ 2 (1650).
Người soạn: Thiêm đô Ngự sử; tước Lai Xuyên tử 萊川子.
Người nhuận sắc: Nguyễn Tiến Đức 阮進德.
Người viết chữ: Nguyễn Tiến Đức 阮進德.
Người khắc: Nguyễn Tiến Đức 阮進德.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Lịch sử di tích.Tóm lược nội dung:
Chùa Khánh Sơn là một nơi danh thắng cổ tích. Sân chùa trước nay vẫn là nơi họp chợ của địa phương, hàng tháng có 6 phiên vào các ngày mồng 4, 14, 24, mồng 9, 19 và 29, ngày sóc, vọng hàng tháng lệ vào cúng Tam bảo nên gọi là chợ Tam bảo. Chùa lâu năm bị đổ nát. Tháng giêng năm Khánh Đức 2 (1650), Trưởng cơ Đô đốc Dĩnh Quận công người xã An Thường và Thiêm đô Ngự sử Lai Xuyên tử Đồng Chính Phái người xã Thiết Ủng khởi xướng quyên góp tu sửa lại chùa và hiến ruộng để mở rộng khu chợ, tiếp tục họp 6 phiên như trước đồng thời vẫn cũng vào chùa làm của Tam bảo. Mặt sau bia ghi tên họ, tước vị cùng số ruộng, số tiền của các tín thí đóng góp vào lần tu sửa này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)