Tu tạo thạch bi/Phụ thần tế vọng

Tu tạo thạch bi/Phụ thần tế vọng

Thông tin cơ bản

Tu tạo thạch bi/Phụ thần tế vọng
修造石碑/附神祭望
Kí hiệu:12389/12390
Thác bản bia xã Đột Lĩnh huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣突嶺社, sưu tầm tại miếu xã Đột Lĩnh tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 61cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 16 (1695).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Qúi Mão bản xã có việc công. Nay các ông Mạc Khắc Nhu, Trần Tài Thức, Trần Hữu Lâm, Trần Thị Tiêu, Bạch Công Nghiệp, v.v… đã cúng cho làng mỗi người 20 quan tiền để xã lo việc chung. Dân làng đã thuận tình bầu gia tiên của họ làm Hậu thần, được mãi mãi phối thờ tại đình. Ghi họ và tên, tự hiệu của những người được bầu làm Hậu thần gồm họ Mạc tự Phúc Ninh hiệu Thọ Trường, ông họ Trần tự Vô Sự, ông họ Nguyễn tự Phúc Đường, ông họ Mạc tự Đạo Thông hiệu Huyền Phúc, ông họ Bạch tự Thủ Phận, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)