Tu tạo thạch bi

Tu tạo thạch bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo thạch bi
修造石碑
Kí hiệu: 2044/2045
Thác bản bia xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣興教社, sưu tầm tại chùa xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 38 x 60 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 18 (1697).
Người soạn: họ Lê 黎; quê quán: xã Hưng Giáo; học vị: Nho sinh.
Người viết: họ Lê 黎, nhà sư.
Người khắc: Ngô Quang 吳光.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông xã trưởng Bùi Đăng Long và vợ là Tào Thị Thủy đã cúng 20 quan tiền và 1 mẫu 5 sào ruộng để làm của Tam bảo chùa Hưng Phúc. Dân làng tôn ông bà làm Hậu phật. Có ghi ngày giỗ và vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)