Tu tạo thạch kiều/Thập phương công đức/Tính danh/Bi kí

Tu tạo thạch kiều/Thập phương công đức/Tính danh/Bi kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo thạch kiều/Thập phương công đức/Tính danh/Bi kí
修造石橋/十方功德/姓名/碑記
Kí hiệu: 3189/3190/3191/3192
Thác bản bia sưu tầm tại quán xã Lỗ Khê tổng Hà Lỗ phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 24 x 65 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người soạn: Nguyễn Viết Tạo 阮曰造; học vị: Nho sinh trúng thức; chức vị: Phụng thị văn chức.
Người viết: Nguyễn Quang Minh 阮光明.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Cầu xã Lỗ Khê vốn do các thiện nam tín nữ và các sãi vãi trong hai huyện Gia Lâm và Đông Ngàn dựng lên. Song do cầu làm bằng gỗ, lại trải năm tháng, nên bị hư hỏng nhiều. Nay dân địa phương tiến hành tu sửa, mặt cầu lát ván, chân cầu xây bằng đá. Bia ghi tên các vị hội chủ và các thiện tín công đức dựng cầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)