Tu tạo thánh tượng/Thủy lập bi kí

Tu tạo thánh tượng/Thủy lập bi kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo thánh tượng/Thủy lập bi kí
修造聖像/始立碑記
Kí hiệu: 11207/11208
Thác bản bia xã Niệm Nghĩa huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣念義社, sưu tầm tại đình xã Niệm Nghĩa tổng An Dương huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 75cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 15 (1694).
Người viết: Phạm Vi Tiên 范為先; quê quán: bản xã.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thành hoàng của làng là Phò mã Đô úy, Thái úy Thành quốc công, Tiết chế chư doanh thủy bộ các xứ. Sau khi mất ngài linh hiển được phong là Đại vương. Nay dân xã cùng nhau tiến cúng tiền bạc để tạc tượng Đại vương thờ trong đình làng. Ghi họ và tên những người có công đức tiến cúng tiền bạc để tạc tượng thành hoàng làng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)