Tu tạo tiền đường/Hậu thần bi kí/Sáng lập thạch bi/Khai Bồ Đề tự

Tu tạo tiền đường/Hậu thần bi kí/Sáng lập thạch bi/Khai Bồ Đề tự

Thông tin cơ bản

Tu tạo tiền đường/Hậu thần bi kí/Sáng lập thạch bi/Khai Bồ Đề tự
修造前堂/后神碑記/創立石碑/開菩提寺
Kí hiệu:1212170/12171/12172/12173
Thác bản bia xã Xạ Sơn huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣麝山社, sưu tầm tại đình xã Xạ Sơn tổng Hà Trường phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 29 x 50cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại:Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715).
Người soạn: Nguyễn Đình Ban 阮廷班; học vị: Giám sinh Quốc tử giám.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Xạ Hương hưng công xây dựng 3 gian 2 chái tiền đường nhưng không đủ tiền, Ưu bà di Nguyễn Thị Nguyên hiệu Diệu Toàn bỏ ra 90 quan tiền cổ chu cấp cho dân chi dùng. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi 1 số thể lệ về kính biếu, cúng giỗ. Ghi họ và tên một số người tham gia đóng góp tiền của vào việc xây dựng tiền đường.
Ghi chú: Mặt thác bản 12173 còn ghi 1 niên đại, đó là Vĩnh Hựu thứ 5 (1709). Đây có lẽ là năm xẩy ra sự kiện này và được lập văn bản trên giấy.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)