Tu tạo tiên hiền lưu truyền/Tín thí vạn đại bi

Tu tạo tiên hiền lưu truyền/Tín thí vạn đại bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo tiên hiền lưu truyền/Tín thí vạn đại bi
修造先賢流傳/信施萬代碑
Kí hiệu:12718/12719
Thác bản bia xã Dục Kỳ huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣毓奇社, sưu tầm tại miếu hai xã Dục Kì và Dục Trị tổng An Dật phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 64cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 1 (1635).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ và tên những người đóng góp công đức xây dựng miếu thờ Tiên hiền, như: ông Trần Lý Phúc, ông Trần Phúc Uyên, bà họ Phạm hiệu Từ Duyên, ông Trần Đức Lý, bà họ Đường hiệu Từ An, ông Trần Phúc Hải, ông Nguyễn Chính Trực, Đặng Minh Trí, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)