Tu tạo tiên hiền tiến sĩ bi

Tu tạo tiên hiền tiến sĩ bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo tiên hiền tiến sĩ bi
修造先賢進士碑
Kí hiệu: 6388/6389
Thác bản bia huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣, sưu tầm tại văn chỉ xã Quảng Nạp tổng Quảng Bố huyện Lương Tài tỉnh
Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 125 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 12 (1690).
Người viết: Phạm Công Quyền 范公權; quê quán: xã Thanh Da huyện Lương Tài; học vị: Thư toán.
Người khắc: Nguyễn Quang Đồng 阮光銅; quê quán: xã Đại Bái huyện Gia Định.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn huyện Lương Tài xây dựng văn chỉ để thờ phụng tiên thánh, tiên hiền, nhân đó dựng bia khắc ghi tên họ quê quán của các vị đỗ đạt Tiến sĩ trong huyện thuộc các khoa từ đời Lê Thái Bảo (1440) trở lại. Mặt sau ghi tên họ quê quán, chức vụ của các vị quan viên Hội tư văn cùng xã thôn trưởng ở các xá, tổng trong huyện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)