Tu tạo tiên hiền từ vũ bi kí

Tu tạo tiên hiền từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Tu tạo tiên hiền từ vũ bi kí
修造先賢祠宇碑記
Kí hiệu: 19778
Thác bản bia xã Hoạch Trạch 穫澤社, sưu tầm tại đình xã Hoạch Trạch tổng Bình An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 107 cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Ghi tên các vị tiên triết, những người truyền đạo, truyền giáo, những người thi đỗ đạt các khoa của địa phương trong khoảng giai đoạn các năm từ Hồng Đức đến Cảnh Hưng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)